Van Marcke

Van Marcke

VAN MARCKE 

Van Marcke viert 90 jaar in 2019 en blikt vooruit!

“Als ik op de geschiedenis van ons familiebedrijf terugkijk, ben ik altijd geneigd te zeggen: het zijn niet de Van Marcke’s die het gedaan hebben, maar de mensen die doorheen alle jaren voor onze firma hebben gewerkt. Merkwaardig aan het verhaal van onze firma is dat het een is van constante verandering. De waarheid gebiedt me ook te zeggen dat de veranderingsprocessen nooit sneller gingen dan uitgerekend de laatste jaren. Zowel economisch, ecologisch, technologisch,  inzake distributie of productie als geostrategisch (denk maar aan de brexit, het fenomeen Trump of de situatie in het Midden Oosten) bevindt de wereld zich in een stroomversnelling.”  – Caroline Van Marcke – CEO Van Marcke

 

Status:

Dit boek werd opgeleverd in september 2019 ter aanvulling van het feest rond de viering
’90 jaar Van Marcke’.

 

Aanpak:

  • Boek Architect: Studiokemmers
  • Onderzoek & Storyline: Studiokemmers & Van Marcke
  • Interviews & copy: Studiokemmers ism Karel Cambien & Marc Le Rouge
  • Design: Studiokemmers ism Zware Jongens &  Jeroen Thijs van den Oudenaerde 
  • 3000 boeken in 3 talen werden gedrukt en uitgedeeld.

 

Proces

2 jaar werd aan dit boek gewerkt met een diverse groep van mensen. Tal van mensen werden geïnterviewd en gehoord. Het script kreeg een 5-tal  adaptaties  alvorens een goede structuur gevonden werd waar iedereen zich goed bij voelde. Een ecologische look & feel stonden voorop waardoor er gewerkt werd met een kartonnen hardcover, afgewerkt met bedrukt linnen. De degradé staat voor de transitie waar de firma momenteel doorgaat, waarbij het blauw verwijst naar elementen uit het verleden en het geel refereert naar de toekomst.  

 

 

Heb jij ook interesse in een boek op maar van jouw bedrijf?

Van Marcke

Van Marcke

VAN MARCKE 

‘When I look back at the history of our family business, I always tend to say: it’s not the Van Marcke’s who did it, but the people who have worked for our company throughout the years. What is remarkable about the story of our company is that it is one of constant change. The truth is that the processes of change have never been faster than they have been in recent years. Economically, ecologically, technologically, in terms of distribution or production, as well as geostrategically (think of the brexit, the Trump phenomenon or the situation in the Middle East), the world is in a state of flux.

Van Marcke celebrates 90 years in 2019 and looks ahead!’
– Mrs Caroline Van Marcke

 

Status: finished in September 2019. 3000 books in 3 languages were spread across a larger network  

 

Book Architect: Karolien Emmers
Research & Storyline: Karolien Emmers & Van Marcke
Interviews & copy: Karel Cambien &  Marc Le Rouge
Design: Zware Jongens (feat. Karolien Emmers)
Print: INNI group & Brepols & Faigin

 

PROCESS

The realisation of this book took 2 years. On a monthly base a team came together to co-create it. Interviews of more then 30 people are included and it took about 7 edit rounds on structure and layout. Dummy books in different materials were made to come to the final one.  An eco look and feel together with an avant-garde touch represent the spirit of Van Marcke combined with the essential ‘warmth’. We worked with a natural cardboard cover mixed with printed linen. 

The transition of the color ‘blue’ into ‘yellow’ represents the past moving into the future. The 2 colors play a crucial role in the experience of the book. 

Interested in a bespoke book?